Miksi jätevesien puhdistuksessa on päädytty keskuspuhdistamoon?

Jätevesien puhdistamiseen kohdistuu jatkuvasti enemmän ympäristösuojelullisia paineita. Puhdistamoilta vaaditaan entistä tehokkaampia puhdistustuloksia. Toiminta-alueelle oli tulossa mittavia puhdistamosaneerauksia, kun 1970–80-luvulla rakennettujen puhdistamoiden toiminta oli saatava nykyajan vaatimuksien mukaiseksi. Vampulan, Punkalaitumen, Vammalan, Kiikoisten, Mouhijärven sekä Äetsän puhdistamot ovat poistuneetkin käytöstä.

Keskitetyllä jätevesien käsittelyllä havaittiin monien selvitysten jälkeen olevan paljon hyviä puolia. Tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän jätevesihuollon lisäksi vesihuoltolinjojen yhteyteen rakennettava rinnakkaisviemäri turvaisi haja-asutuksen vesihuollon.


Milloin hanke on toteutunut?

Huittisten keskuspuhdistamon toteutussuunnittelu alkoi maaliskuussa 2013. Uuden puhdistamon käyttöönotto alkoi 2016 heinäkuussa ja rakennustyöt valmistui vuoden 2017 alussa. Siirtoviemärilinjat rakennettiin vaiheittain vuoteen 2018 mennessä. Punkalaidun-Huittinen vesihuoltolinja valmistui 2014, Vammala-Huittinen ja Vampula-Huittinen 2016. Kiikka-Kiikoinen vastaanotettiin 2018.


Kuinka paljon hanke kustantaa ja kuka sen maksaa?

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 30 miljoonaa, josta siirtoviemäreiden osuus on 14 miljoonaa.


Millaisia hajuhaittoja keskuspuhdistamo aiheuttaa ympäristöön?

Jäteveden ja lietteiden käsittely tahtoo aina vähän haista. Hajujen käsittelyyn on kuitenkin erilaisia hallintakeinoja, joita uudella puhdistamolla käytetään.


Miten ylimaakunnallisesti keskitetty jätevedenpuhdistus vaikuttaa ympäristöön?

Keskittämällä jäteveden käsittely yhteen suureen yksikköön vesistön kokonaiskuormitus vähenee ja häiriötilanteisiin varautuminen on helpompaa kuin pienissä yksiköissä. Samalla myös purkupisteiden määrä vähenee.

Puhdistamon päästöt ilmaan ovat ja tulee olemaan vähäisiä eikä niistä aiheudu yleiseen viihtyisyyteen vaikuttavaa haittaa. Puhdistamotoiminnasta aiheutuva liikenne syntyy puhdistamon huollosta ja käytöstä.

Toiminnasta ei aiheudu ympäristöä haittaavaa melua eikä tärinää.


Mitä kuivatulle ylijäämälietteelle tehdään?

Kuivattu liete kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi biokaasulaitokselle.


Miten jätevedenpuhdistamo toimii sähkökatkon aikana?

Puhdistamolle on sähkönsyöttö kahta kautta, lisäksi puhdistamolla on varavoimakone. Jätevesi kulkee puhdistamon läpi painovoimaisesti. Jos sähköt kuitenkin katkeaa pitkäksi aikaa puhdistusteho voi laskea.