Tietosuojaseloste

tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, miten Huittisten Puhdistamo oy kerää ja käyttää henkilötietoja. Sivusto noudattaa suostumuksen pyytämisessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ohjeistusta. Muutamme käytänteitä uusien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

Huittisten Puhdistamo Oy verkkosivut ovat Mainostoimisto Huiman toteuttamat ja näinollen noudattavat Mainostoimisto Huiman tekemiä evästekäytäntöjä.

Rekisterinpitäjä

 • Huittisten Puhdistamo Oy, 2467464-0
 • Niementie 70, 32700 Huittinen
 • Puh. 050 346 3935
 • anna.halinen[at]huittistenpuhdistamo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Anna Halinen
 • Puh. 050 346 3935
 • anna.halinen[at]huittistenpuhdistamo.fi

Tietosuojakuvauksen tarkoituksena on noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojalainsäädännön vaatimuksia, sekä koota yhteen Huittisten Puhdistamo Oy:n tietosuojainformaatio

Huomioithan, että palvelumme voivat sisältää ulkopuolisiin sivustoihin ohjaavia linkkejä. Hakukoneet indeksoivat verkkosivumme, jolloin niissä mahdollisesti julkaistut henkilötiedot saattavat tulla näkyviin hakutuloksissa. Emme voi kontrolloida hakusivustojen hakutuloksia, eikä tietosuojaseloste koske näitä ulkopuolisia sivustoja.

Millaisia tietoja käsittelemme?

Huittisten Puhdistamo Oy verkkosivuilla on käytössä ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän verkkosivuston asettamia evästeitä. Tällä sivustolla käytetään lisäksi kolmansien osapuolien, kuten analytiikkateknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden evästeitä. Vain evästeen asettanut palvelun voi myöhemmin lukea evästeen ja tunnistaa selaimen käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle.

Sivustolla evästeiden avulla kerätään tietoa esimerkiksi siitä,

 • Kuinka paljon sivustolla on käyttäjiä
 • Millä päätelaitteella sivustoa käytetään
 • Millä yksittäisillä sivuilla käyttäjät vierailevat
 • Mistä lähteestä verkkosivun vierailijat ovat saapuneet sivustolle
 • Kuinka moni käyttäjä tilaa esim. uutiskirjeen, tuotteen tai palvelun
 • Miten vierailijat käyttäytyvät sivustolla. (Tapa selata sivustoa, vieraillut verkkosivut, jne.)

Evästeet ja sivustojen palvelimet tallentavat automaattisesti sivustolla käyneiden käyttäjien sivupyynnöt. Tiedot sisältävät esim. käyttäjän tekemän verkkopyynnön, päivämäärän, ajan, päätelaitteen IP-osoitteen sekä selaimen tyypin.

Tiedot ovat sellaisessa muodossa, että niitä ei voi yhdistää yksittäiseen käyttäjään ilman lisätietoja. Evästeiden avulla ei tallenneta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai kotiosoitetta. Esimerkiksi verkkoanalytiikkatyökalut eivät voi tallentaa IP-osoitetta, vaan ne poistavat siitä numeroita, jotta käyttäjän henkilökohtainen tunnistamisen ei olisi mahdollista kenellekään.

Mistä tiedot saadaan?

Kävijämittaus- ja analytiikkaevästeet

Verkkoanalytiikkatyökalu Google Analytics käyttää evästeitä tilasto- ja käyttäytymistietojen keräämisessä. Tietoja kerätään, jotta voidaan analysoida kävijämääriä, sisällön kiinnostavuutta, palvelun käyttötapoja sekä kehittää verkkosivua ja tehdä siitä parempi vierailijan kannalta.

Kolmansien osapuolien evästetietojen käsittelyä koskee kolmansien osapuolien ehdot, joihin voit tutustua alla.

Google Analytics

Sivustoa koskevien tilastotietojen kerääminen ja analysointi sivuston kehittämiseksi.

Lisätietoa Googlen evästekäytännöistä

Mihin tarkoitukseen tietoja käytämme?

Sopimus: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka olet tilannut. Emme voi tehdä tarjousta tai täyttää sopimusta, kuten mahdollistaa kirjautumista digitaaliselle tilille tai laskuttaa palveluitamme ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme informoimaan tiedonkeruussa, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä tiedot ovat vapaaehtoisia.

Suostumus: Lain vaatiessa voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen tai tarjotaksemme sijaintiperusteisia palveluita. Voimme myös pyytää suostumuksesi siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuvat tai joudumme käsittelemään poikkeuksellisesti arkaluontoisia tietoja. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi vaikuttaa palveluiden käytettävyyteen tai toiminnallisuuteen. Huomioi myös, että kaikki suoramarkkinointitoimenpiteet eivät edellytä suostumusta. Voimme esimerkiksi lähettää sinulle sähköpostia voimassaolevan asiakkuuden perusteella markkinoidaksemme tuotteita tai palveluita, jotka ovat samaan tuoteryhmään kuuluvia.

Oikeutettu etu: Käsittelemme henkilötietoja liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, analysointiin, raportointiin ja profilointiin. Tavoitteenamme on parantaa asiakasymmärrystä, asiakastyytyväisyyttä ja luoda käyttäjille mahdollisimman hyvä kokemus verkkosivuvierailuun liittyen. Tuotekehityksessä ja raportoinnissa käsitellään tietoja pääasiassa ryhmätasolla, eikä yksittäisiä henkilöitä voi niistä profiloida. Tuotekehitys ja raportointi on pääasiassa loppukäyttäjän kokemuksen parantamiseksi tehtyä toimintaa.

Tietoturvalliset syyt: Käytämme tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tietoturvan kehittämiseen. Tutkimme säännöllisin väliajoin palvelun lokitietoja selvittääksemme palveluihimme liittyviä mahdollisia väärinkäytöksiä tai tietoturvaan liittyviä ongelmia.

Lakisääteiset velvoitteet: Voimme olla velvotettuja säilyttämään henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta lainsäädäntöä asiakassuhteen aikana ja sen päättymisen jälkeenkin niin kauan kuin tietojen säilytys on relevanttia. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Tietojasi käsittelevät ne Huittisten Puhdistamo Oy työntekijät, joilla on oikeus tietojen käsittelyyn työtehtäviensä hoitamiseksi. Esimerkiksi laskutusta ja asiakassuhteita käsittelevät työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

Mihin tietoja luovutetaan?

Viranomaiset:

Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellettämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.

Huittisten Puhdistamo Oy

Voimme käsitellä henkilötietojasi Huittisten Puhdistamo Oy sisällä.

Huittisten Puhdistamo Oy kokoaa eri tiedontuottajien tarjoamia tietoja yritysten päättäjistä, kiinteistöjen omistajista, sekä muista henkilöistä. esim. nimi, yhteystiedot ja edunvalvontatiedot, maksuhäiriöt, liiketoimintakiellot, velkajärjestelyt, avioehdot ja lahjoitukset. Tietojen laajuus riippuu luovutuksensaajan toimialasta ja tietojen käyttötarkoituksesta, sekä edellyttää tiedontuottajan lupaa.

Huittisten Puhdistamo Oy kokoaa yhteen liiketoimintaan liittyviä tietoja esim yrityksistä, yritysten omistajista ja muista henkilöistä. Esim. Asiakastietoihin voidaan tallentaa henkilöiden yhteystietoja, maksuhäiriöitä ja liiketoiminnan kannalta relevantteja tietoja.

Miten tiedot suojataan?

Suojaamme henkilötietosi huolellisesti käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvakeinoja. Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Huolehdimme, että ainoastaan niillä työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Voiko tämä tietosuojakuvaus muuttua?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme tarvittaessa muuttaa tätä tietosuojakuvausta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojakuvauksen sisältöön säännöllisesti. Ajan tasalla olevat tietosuojaselosteisiin liittyvät vaatimukset löydät Tie- ja Liikennevirasto Traficomin verkkosivuilta.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Mikäli sinulla on kysymyksiä Huittisten Puhdistamo Oy:n palveluihin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä kyseisen palvelun asiakaspalveluun. Tietosuoja-asioiden osalta voit olla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

 • Tietosuojarekisterin yhteyshenkilö: Anna Halinen, anna.halinen[at]huittistenpuhdistamo.fi
 • Huittisten Puhdistamo Oy: Anna Halinen, anna.halinen[at]huittistenpuhdistamo.fi

Päivitetty 24.06.2021